Budynki mieszkalne przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4 i 6 w Knurowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4 i 6 w Knurowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż okładzin z płyt azbestowo – cementowych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu.

Prace prowadzono od lipca do listopada 2004 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 448.266,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji

Budynki mieszkalne przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4 i 6 w Knurowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4 i 6 w Knurowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż okładzin z płyt azbestowo – cementowych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu.

Prace prowadzono od lipca do listopada 2004 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 448.266,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji