Budynki mieszkalne położone przy ul. Ścigały 36-46, Ścigały 45 - 45 c oraz Nadgórników 2 -10 i Nadgórników 12 - 12 a, b, c

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały oraz Nadgórników w Katowicach.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż i utylizację płyt azbestowo – cementowych, ocieplenie ścian, montaż poliwęglanowych zadaszeń balkonów.

Prace prowadzono od sierpnia do grudnia 2004 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 1.800.000,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji

Budynki mieszkalne położone przy ul. Ścigały 36-46, Ścigały 45 - 45 c oraz Nadgórników 2 -10 i Nadgórników 12 - 12 a, b, c

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały oraz Nadgórników w Katowicach.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż i utylizację płyt azbestowo – cementowych, ocieplenie ścian, montaż poliwęglanowych zadaszeń balkonów.

Prace prowadzono od sierpnia do grudnia 2004 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 1.800.000,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji