Budynki mieszkalne przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 14 oraz Lotników 10 w Knurowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Knurowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż płyt azbestowo – cementowych, docieplenie ścian metodą „lekką – mokrą”, wymianę  stolarki okiennej na klatkach schodowych.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 457.460,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji

Budynki mieszkalne przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 14 oraz Lotników 10 w Knurowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Knurowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż płyt azbestowo – cementowych, docieplenie ścian metodą „lekką – mokrą”, wymianę  stolarki okiennej na klatkach schodowych.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 457.460,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji