Budynek mieszkalny położony przy ul. Kapelanów Wojskowych 1 w Knurowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kapelanów Wojskowych 1 w Knurowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż płyt azbestowych z elewacji budynku, docieplenie ścian metodą „lekką – mokrą”, remont balkonów, wymianę stolarki okiennej. 

Prace prowadzono od czerwca do grudnia 2002 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 672.000,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji

Budynek mieszkalny położony przy ul. Kapelanów Wojskowych 1 w Knurowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kapelanów Wojskowych 1 w Knurowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż płyt azbestowych z elewacji budynku, docieplenie ścian metodą „lekką – mokrą”, remont balkonów, wymianę stolarki okiennej. 

Prace prowadzono od czerwca do grudnia 2002 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 672.000,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji